Flag Counter
Miranda Kerr of Tumblr

Text?

09152739222

Anonymous asked:
What's your major in college?

morosity:

stress

RF: Mainit.

Nabusted ka na, naghahabol ka parin.

Yung lalaking nakikipaglaro sa bata.

Susuko ka agad, natry mo na ba?

(Source: mrfriesandsundae, via cutenabonsai)

I still remember how we started talking.

(Source: simplengbaliwww, via yourfiftyshades)